Hökumətlər necə avtoritarlaşır?
''Banklar dollar kreditləri ilə bağlı mümkün güzəştləri etməlidir''
Arqument.az