Bir şəhid məzarı olmaqdı Vətən...

Bir şəhid məzarı olmaqdı Vətən...

03-06-2021 12:22 / Bu xəbər 1009 dəfə oxundu

Arqument.az Xalid Mahmudun yeni şeirlərini təqdim edir:

VƏTƏN

Bir ağac olmaqdı, 
yarpaq olmaqdı 
birağacın budaqlarında...
Bir dəstə çiçək olmaqdı 
bir şəhid məzarının üstündə.
Bir şəhid məzarı olmaqdı 
Vətən...

Bir körpənin 
bələkdən sıyrılan ümid çığırtısı, 
bir ananın qucağındakı arzu yolu, 
bir şəhid atasının 
məğrur baxışlarındakı 
oğul həsrətidir, 
bir atanın başını ucaldan 
oğul olmaqdı 
Vətən...

Bir yetim uşağın gözlərində 
bir çimdik təbəssüm ola bilməkdi, 
bir ixtiyar qocanın 
ümidsiz gözlərində 
ümid ola bilməkdi, 
bir isti qucaq olmaqdı 
Vətən...

Bir yol olmaqdı, 
yolçu olmaqdı, 
dara düşəndə əyninə kəfən geyinib 
addımlaya bilməkdi ölümün üstünə...
Təkcə uğurunda ölmək deyil, 
ölümü öldürə bilməkdi 
Vətən...

MÜƏLLİMLƏRİMƏ

Bax, o məktəb yolunda 
ayaq izlərim qalab...
Qucaq dolu böyümək həsrətindən yapışıb,
arzuların dalınca qaçdığımız o günlər...
Bir də xatirələrim sinif otaqlarında...

Kaş bu ömür valsını geri döndərə bilsəm, 
Geri döndərə bilsəm, 
atam əlimdən tutub 
Məktəbə apardığı həmin xoşbəxt günləri...

Köhnə məktəbimizin köhnə otaqlarında 
sevgi dolu bir dünya...
Ağababa müəllim 
tutub əllərimizdən hərf öyrədəydi bizə,
Köhnə xatirələrlə oturaydıq üz-üzə...

Sonra Fail müəllim dərs soruşaydı bizdən
"Əlifba”dan, "Oxu”dan.
Dərsi yoxlamaq üçün sinfimizə gələydi 
yenə Tutxan müəllim,
O ağ saçlı, qayğıkeş, saçlarının çoxu dən...

Ağalar müəllimin "həndəsi fiqur”ları,
Düzüləydi sırayla yazı taxtası üstə.
Bir dünya açılaydı burda "dödbucaq” kimi,
Qəlbimiz qızınaydı bir isti qucaq kimi...

Həsənağa müəllimin 
"Tarix dərəsi”ndəki Herodotla söhbəti
Uzanaydı lap elə "Dünya müharibəsi”nədək.
Emin müəllim yenə yığıb aparıb bizi
Fransa sərhədinə, "Prussiya müharibəsi”nə.
Götürüb Xətayinin topkəsən qılıncını,
kəsib tökəydi bir-bir
vətəni parçalayan sərhəd məftillərini...

Ədəbiyyat dərsində Aslan müəllim yenə
Sərəydi Nəsiminin üsyankar bayrağını
Füzulinin qanayan eşq yaraları üstə...
Köhnə, yarıqaranlıq 
sinif otağımızın qapısı açılaydı,
Zarafatla, məzəylə,
şeirlərə vurduğu naxışlarla, bəzəklə,
Gəlib Aşur müəllim girəydi sinfimizə,
dodağımız qaçaydı,
Hamının çöhrəsində təbəssüm gül açaydı...

Vəfadar müəllimin rus dili dərsindəki 
şeir tərcümələri,
Lermontovla, Puşkinlə görüşdürəydi bizi.
Qədiməli müəllimin "Fonetik təhlil”lərin,
"Morfoloji qayda”da hecalara böləydik.
Zəng səsindən sonra da 
uzanaydı dərsimiz mürəkkəb cümlə kimi...

Mirzəli müəllimin çətin "Tənlik”ləriylə 
həyat fəlsəfəsinin cavabını tapmağa 
plan quraydıq yenə hesab dəftərimizdə...

Ömür yuxu kimidir,
bir gün bir gecəsi var,
bir gün bir gündüzü var...
Zamanın o başından
bir də dönüb arxaya yorğun-yorğun baxmağın...

Bax o məktəb yolunda
ayaq izlərim qalıb...
Bir də xatirələrim sinif otaqlarında...